ไทสูจู้ เป็นชายอำเภอหวง เมืองตงไหล ( อุยก๋วน ) มณฑลซานตุง มีฉายาว่า จื่ออี้ สูง 7 ฟุต หนวดเครางาม บ่าใหญ่แข็งแรง มีฝีมือยิงธนูแม่นยำ มีความรู้ทางอักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์ด้วย เป็นคนซื่อตรงมีความกตัญญูกตเวที และรักษาวาจาสัตย์ ขงหยงเจ้าเมืองปักไฮเคยให้เสื้อผ้าอาหารแก่มารดาไทสูจู้ไว้ ครั้นกวนไฮ หัวหน้าคณะโจรโพกผ้าเหลือกยกกำลังมารบขงหยง ไทสูจู้จึงเข้าอาสา นำจดหายของขงหยง ไปขอกำลังจากเล่าปี่ เมืองเพงงวนก๋วน มาตีกวนไฮแตกพ่ายไป

     

     หลังจากนั้น ไทสู้จู้รับราชการอยู่กับเล่าอิ้ว ผู้ครองแคว้นหยังโจว ( ยังจิว ) ต่อมาซุนเซกยกทัพมาตีเล่าอิ้ว ไทสูจู้ออกสู้รบกับซุนเซ็กเป็นสามารถ ถึงกับแย่งหมวกของซุนเซ็กได้ แต่แล้วกลับถูกซุนเซ็กจับตัว เอาไปเลี้ยงไว้ ตั้งให้เป็นเจี้ยนชางตู้อุย ( องครักษ์ ) เมื่อซุนเซ็กสิ้นชีพแล้ว ไทสูจู้รับราชการอยู่กับซุนกวนต่อไป เป็นที่ไว้วางใจของซุนกวนเป็นอันมาก ต่อมาไทสูจู้ร่วมกับซุนกวน เข้ารบกับเตียวเลี้ยว ทหารเอกโจโฉผู้รักษาเมืองหับป๋า ( เหอเฟย ) มณฑลอันฮุย ถูกระดมยิงด้วยเกาทัณฑ์ มาสินใจที่เมืองลำซี ซุนกวนให้เอาศพไปฝังไว้ ณ เขาปักกัว ( เป่ยกู้ซาน ) ในเขตลำชีนั้น